You are here

Spasilačka nosila sklopiva sa čeličnim profilima

Spasilačka nosila sklopiva sa čeličnim profilima
17970.00 RSD + PDV

Propisana Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS broj 87/2018) i Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS broj 03/2011 i 37/2015).

Državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica, koji ispunjavaju uslove iz člana 3. ove uredbe, dužni su da za svaki objekat pojedinačno nabave:

  • po jedna nosila na svakih 50 zaposlenih (čl. 4 tačka 3 Uredbe).

Spasilačka nosila (sklopiva) – tehničke karakteristike:

Dizajnirana za upotrebu u skučenim prostorima. Čvrsta konstrukcija od pocinkovanog čelika ili od aluminijumskih profila. Kvalitetna nosila koja su sklopiva, lagana i prenosiva, laka za upotrebu tokom bilo koje spasilačke operacije.

  • Maksimalna nosivost: 120 kg
  • Težina:  10 kg sa čeličnim profilima / 5 kg sa aluminijumskim profilima
  • Dužina rasklopljenih nosila: 2140 mm
  • Transportne dimenzije (sklopljenih nosila) : 1100x170x110 mm
Šifra proizvoda: 
087
Ostali proizvodi iz ove kategorije: 

E-MAIL

POZOVITE NAS

011.2979.603