You are here

Cenovnik

RB PRVA POMOĆCENA
 (Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji
moraju biti obezbeđeni na radnom mestu...)
 
1Ormarić za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TS1 (Pravilnik čl.8)4500
2Torba za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TT1 (Pravilnik čl. 8)4300
3Osnovni sadržaj za prvu pomoć TS1 (Pravilnik čl. 8) 3400
 SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU 
 (Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu  zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća) 
4Komplet alata za vanredne situacije  14300
5Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić TS3 (za do 20 zaposlnih)4500
6Komplet za pružanje prve pomoći - torba TT3 (za do 20 zaposlenih)4300
7Priručna apoteka - ormarić TS4 (20-100 zaposlenih) 5400
8Priručna apoteka - torba TT4 (20-100 zaposlenih)5200
9Nosila spasilačka sklopiva sa čeličnim profilima 27330
10Sredstvo za dezinfekciju (gotov rastvor Asepssol 1 % )  1 Litar 200
11Zvučni signali za uzbunu A4 format - TABLA390
12Zvučni signaili za uzbunu A4 format - NALEPNICA 280
 POŠTANSKI SANDUČIĆI  
13Poštansko sanduče jednodelno PS-1 2100
14Poštansko sanduče dvodelno PS-2 3000
15Poštansko sanduče trodelno PS-3 4500
16Poštansko sanduče četvorodelno PS-4 6000
17Poštansko sanduče petodelno PS-5 7500
18Poštansko sanduče šestodelno PS-6 9000
19Poštansko sanduče horizontalno (cena za jedan pregradak) 2000
20Poštansko sanduče dvorišno 2000
21Oglasna tabla za stambenu zgradu 4500
 KONTEJNERI I KANTE ZA SMEĆE  
22Kontejner za smeće 1,1m3 metalni, pocinkovan, okrugli poklopac45500
23Kontejner za smeće 1,1m3 metalni pocinkovan, sa plastičnim poklopcem46000
24Kontejner plastični 1.1 m3 sa okruglim poklopcem 26450
25Kontejner plastični 1.1m3 sa ravnim poklopcem22550
26Kontejner plastični 770 litara sa ravnim poklopcem18100
27Kontejner plastični 660 litara sa ravnim poklopcem17500
28Kanta za smeće plastična 120 litara sa poklopcem i točkovima3950
29Kanta za smeće plastična 140 litara sa poklopcem i točkovima4200
30Kanta za smeće plastična 240 litara sa poklopcem i točkovima5200
31Kanta za smeće plastična 360 litara sa poklopcem i točkovima7080
32Stubna kanta 50 litara4700
 PROTIVPOŽARNI APARATI I OPREMA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE 
33Protivpožarni aparat S-1A1400
34Protivpožarni aparat S-2A 1870
35Protivpožarni aparat S-3A2220
36Protivpožarni aparat S-6A3400
37Protivpožarni aparat S-9A3850
38Protivpožarni aparat S-50A23500
39Protivpožarni aparat CO2 od 5 kg6850
40Protivpožarni aparat CO2 od 10 kg17900
41Protivpožarni aparat FE 36 (2 kg) za računarsku tehniku15020
42Ormarić za protivpožarni aparat S-6 sa staklenim vratima i bravicom2900
43Ormarić za protivpožarni aparat S-9 sa staklenim vratima i bravicom3400
 PROTIVPOŽARNO I VARILAČKO ĆEBE  
44Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,5m x 1,5m3000
45Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,8m x 1,8m3500
46Varilačko ćebe 2m x 1m  temperatura 750/100 C 11900
 HIDRANTI NADZEMNI I PODZEMNI 
47Nadzemni hidrant DN 80 (Liveni) jednodelni 32500
48Nadzemni hidrant DN 80 (od inoxa) jednodelni 37800
49Podzemni hidrant 80/75022500
50Kapa za podzemni hidrant 30 kg 9050
51"N" komad (luk sa stopom) Ø 80 7600
 HIDRANTSKI ORMANI I OPREMA  
52Hidrantski ormarić zidni komplet8075
53Orman sa opremom za nadzemni hidrant sa 2 creva22500
54Orman sa opremom za podzemni hidrant sa 2 creva34100
55Crevo "trevira" Ø 52mm L=15m sa "storz" spojkama2800
56Crevo "trevira" Ø 75mm L=15m sa "storz" spojkama5600
57Kosi (ugaoni) ventil 2" sa "storz" spojkom Ø 52mm 1700
58Mlaznica obična Ø 52 mm1050
59Mlaznica sa ručkom Ø 52mm2680
60Mlaznica UMZ Ø 52 mm (plastična)2400
61Mlaznica UMZ Ø 25mm (plastična)1700
62Mlaznica sa ručkom Ø 25 mm (niplovana)2300
63Sanduk za pesak 0,33 m314000
64Hidrantski nastavak B/2C (Ø80/2x52mm)10400
65Ključ za nadzemni hidrant1600
66Ključ T za podzemni hidrant1800
67Ključ ABC650
68Ključ C550
69Hidrantski ormarić zidni prazan2950
70Jednokrilni hidrantski orman prazan12500
71Dvokrilni hidrantski orman prazan13500
 VATROGASNE SPOJKE  
72Stabilna spojka Ø 52 mm 410
73Stabilna spojka Ø 52 mm - spoljni navoj 640
74Stabilna spojka Ø 75 mm 780
75Stabilna spojka Ø 75 mm - spoljni navoj960
76Stabilna spojka Ø 110 mm1960
77Stabilna spojka Ø 110 mm - spoljni navoj2290
78Spojka dovodna – usisna Ø 52 mm1070
79Spojka dovodna – usisna Ø 75 mm1740
80Slepa spojka Ø 52 mm640
81Slepa spojka Ø 75 mm900
82Slepa spojka Ø 110 mm 1900
83Spojka reducir 75/521450
84Spojka reducir 110/752350
85Usisna korpa Ø 52 mm sa spojkom3250
86Usisna korpa Ø 75 mm sa spojkom 5400
 ZNACI ZAŠTITE, TABLE I NALEPNICE  
87Nalepnica (pvc folija) 100x150mm70
88Nalepnica (pvc folija) 150x150mm140
89Nalepnica (pvc folija) 100x200 mm140
90Nalepnica (pvc folija) 150x200 mm180
91Nalepnica (pvc folija) 200x200 mm210
92Nalepnica (pvc folija) 150x300 mm250
93Nalepnica (pvc folija) 210x300 mm280
94Nalepnica (pvc folija) 300x400 mm360
95Tabla (tvrda plastika 3 mm ) 150x150 mm230
96Tabla (tvda plastika  3 mm ) 100x200 mm230
97Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x200 mm 260
98Tabla (tvrda plastika 3 mm) 200x200 mm300
99Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x300 mm330
100Tabla (tvrda plastika 3 mm) 210x300 mm390
101Tabla (tvrda plastika 3 mm) 300x400 mm650
102Stalak pazi klizavo 1500
 METALNI GARDEROBNI ORMARI  
103Jednodelni metalni garderobni ormar - standardni 10140
104Dvodelni metalni garderobni ormar - standardni 19750
105Jednodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)14950
106Dvodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)27000
 KOLICA SA VITLOM I GUMENIM CREVOM  
107Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 42 mm L=40 metara NA UPIT
108Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 35 mm L=50 metara NA UPIT
109Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 32 mm L=60 metara NA UPIT

 

Na navedene cene zaračunava se 20% PDV.
Cene iz cenovnika su izražene u dinarima i podložne su promenama.
Preuzmite cenovnik ovde.
Beograd 15.03.2022.