You are here

Cenovnik

RB PRVA POMOĆCENA
 (Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji
moraju biti obezbeđeni na radnom mestu...)
 
1Ormarić za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TS1 (Pravilnik čl.8)4500
2Torba za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TT1 (Pravilnik čl. 8)4300
3Osnovni sadržaj za prvu pomoć TS1 (Pravilnik čl. 8) 3400
 SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU 
 (Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu  zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća) 
4Komplet alata za vanredne situacije  12600
5Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić TS3 (za do 20 zaposlnih)4500
6Komplet za pružanje prve pomoći - torba TT3 (za do 20 zaposlenih)4300
7Priručna apoteka - ormarić TS4 (20-100 zaposlenih) 5400
8Priručna apoteka - torba TT4 (20-100 zaposlenih)5200
9Nosila spasilačka sklopiva sa čeličnim profilima 10500
10Sredstvo za dezinfekciju (gotov rastvor Asepssol 1 % )  1 Litar 200
11Zvučni signali za uzbunu A4 format - TABLA390
12Zvučni signaili za uzbunu A4 format - NALEPNICA 280
 POŠTANSKI SANDUČIĆI  
13Poštansko sanduče jednodelno PS-1 1600
14Poštansko sanduče dvodelno PS-2 2300
15Poštansko sanduče trodelno PS-3 3450
16Poštansko sanduče četvorodelno PS-4 4600
17Poštansko sanduče petodelno PS-5 5750
18Poštansko sanduče šestodelno PS-6 6900
19Poštansko sanduče horizontalno (cena za jedan pregradak) 1600
20Poštansko sanduče dvorišno 2000
21Oglasna tabla za stambenu zgradu 4000
 KONTEJNERI I KANTE ZA SMEĆE  
22Kontejner za smeće 1,1m3 metalni, pocinkovan, okrugli poklopac41500
23Kontejner za smeće 1,1m3 metalni pocinkovan, sa plastičnim poklopcem42000
24Kontejner plastični 1.1 m3 sa okruglim poklopcem 26450
25Kontejner plastični 1.1m3 sa ravnim poklopcem22550
26Kontejner plastični 770 litara sa ravnim poklopcem18100
27Kontejner plastični 660 litara sa ravnim poklopcem17500
28Kanta za smeće plastična 120 litara sa poklopcem i točkovima3950
29Kanta za smeće plastična 140 litara sa poklopcem i točkovima4200
30Kanta za smeće plastična 240 litara sa poklopcem i točkovima5200
31Kanta za smeće plastična 360 litara sa poklopcem i točkovima7080
32Stubna kanta 50 litara4700
 PROTIVPOŽARNI APARATI I OPREMA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE 
33Protivpožarni aparat S-1A1350
34Protivpožarni aparat S-2A 1800
35Protivpožarni aparat S-3A2100
36Protivpožarni aparat S-6A3200
37Protivpožarni aparat S-9A3600
38Protivpožarni aparat S-50A23500
39Protivpožarni aparat CO2 od 5 kg6350
40Protivpožarni aparat CO2 od 10 kg17500
41Protivpožarni aparat FE 36 (2 kg) za računarsku tehniku14900
42Ormarić za protivpožarni aparat S-6 sa staklenim vratima i bravicom2500
43Ormarić za protivpožarni aparat S-9 sa staklenim vratima i bravicom3000
 PROTIVPOŽARNO I VARILAČKO ĆEBE  
44Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,5m x 1,5m3000
45Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,8m x 1,8m3500
46Varilačko ćebe 2m x 1m  temperatura 750/100 C 10950
 HIDRANTI NADZEMNI I PODZEMNI 
47Nadzemni hidrant DN 80 (Liveni) jednodelni 25600
48Nadzemni hidrant DN 80 (od inoxa) jednodelni 36600
49Podzemni hidrant 80/75017880
50Kapa za podzemni hidrant 30 kg 9050
51"N" komad (luk sa stopom) Ø 80 6700
 HIDRANTSKI ORMANI I OPREMA  
52Hidrantski ormarić zidni komplet6750
53Orman sa opremom za nadzemni hidrant sa 2 creva17280
54Orman sa opremom za podzemni hidrant sa 2 creva28440
55Crevo "trevira" Ø 52mm L=15m sa "storz" spojkama2600
56Crevo "trevira" Ø 75mm L=15m sa "storz" spojkama5200
57Kosi (ugaoni) ventil 2" sa "storz" spojkom Ø 52mm 1600
58Mlaznica obična Ø 52 mm1000
59Mlaznica sa ručkom Ø 52mm2300
60Mlaznica UMZ Ø 52 mm (plastična)2200
61Mlaznica UMZ Ø 25mm (plastična)1500
62Mlaznica sa ručkom Ø 25 mm (niplovana)1900
63Sanduk za pesak 0,33 m314000
64Hidrantski nastavak B/2C (Ø80/2x52mm)9500
65Ključ za nadzemni hidrant1600
66Ključ T za podzemni hidrant1800
67Ključ ABC650
68Ključ C550
69Hidrantski ormarić zidni prazan2300
70Jednokrilni hidrantski orman prazan9200
71Dvokrilni hidrantski orman prazan11900
 VATROGASNE SPOJKE  
72Stabilna spojka Ø 52 mm 370
73Stabilna spojka Ø 52 mm - spoljni navoj 600
74Stabilna spojka Ø 75 mm 640
75Stabilna spojka Ø 75 mm - spoljni navoj900
76Stabilna spojka Ø 110 mm1800
77Stabilna spojka Ø 110 mm - spoljni navoj2190
78Spojka dovodna – usisna Ø 52 mm990
79Spojka dovodna – usisna Ø 75 mm1620
80Slepa spojka Ø 52 mm590
81Slepa spojka Ø 75 mm800
82Slepa spojka Ø 110 mm 1820
83Spojka reducir 75/521300
84Spojka reducir 110/752200
85Usisna korpa Ø 52 mm sa spojkom2480
86Usisna korpa Ø 75 mm sa spojkom 4300
 ZNACI ZAŠTITE, TABLE I NALEPNICE  
87Nalepnica (pvc folija) 100x150mm70
88Nalepnica (pvc folija) 150x150mm140
89Nalepnica (pvc folija) 100x200 mm140
90Nalepnica (pvc folija) 150x200 mm180
91Nalepnica (pvc folija) 200x200 mm210
92Nalepnica (pvc folija) 150x300 mm250
93Nalepnica (pvc folija) 210x300 mm280
94Nalepnica (pvc folija) 300x400 mm360
95Tabla (tvrda plastika 3 mm ) 150x150 mm230
96Tabla (tvda plastika  3 mm ) 100x200 mm230
97Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x200 mm 260
98Tabla (tvrda plastika 3 mm) 200x200 mm300
99Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x300 mm330
100Tabla (tvrda plastika 3 mm) 210x300 mm390
101Tabla (tvrda plastika 3 mm) 300x400 mm650
102Stalak pazi klizavo 1500
 METALNI GARDEROBNI ORMARI  
103Jednodelni metalni garderobni ormar - standardni 10140
104Dvodelni metalni garderobni ormar - standardni 19750
105Jednodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)14950
106Dvodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)27000
 KOLICA SA VITLOM I GUMENIM CREVOM  
107Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 42 mm L=40 metara NA UPIT
108Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 35 mm L=50 metara NA UPIT
109Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 32 mm L=60 metara NA UPIT

 

Na navedene cene zaračunava se 20% PDV.
Cene iz cenovnika su izražene u dinarima i podložne su promenama.
Preuzmite cenovnik ovde.
Beograd 01.01.2021.