You are here

Cenovnik

RB PRVA POMOĆCENA
 (Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji
moraju biti obezbeđeni na radnom mestu...)
 
1Ormarić za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TS1 (Pravilnik čl.8)4500
2Torba za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TT1 (Pravilnik čl. 8)4300
3Osnovni sadržaj za prvu pomoć TS1 (Pravilnik čl. 8) 3400
 SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU 
 (Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu  zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća) 
4Komplet alata za vanredne situacije  12600
5Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić TS3 (za do 20 zaposlnih)4500
6Komplet za pružanje prve pomoći - torba TT3 (za do 20 zaposlenih)4300
7Priručna apoteka - ormarić TS4 (20-100 zaposlenih) 5400
8Priručna apoteka - torba TT4 (20-100 zaposlenih)5200
9Nosila spasilačka sklopiva sa čeličnim profilima 10500
10Sredstvo za dezinfekciju (gotov rastvor Asepssol 1 % )  1 Litar 180
11Zvučni signali za uzbunu A4 format - TABLA390
12Zvučni signaili za uzbunu A4 format - NALEPNICA 280
 POŠTANSKI SANDUČIĆI  
13Poštansko sanduče jednodelno PS-1 1500
14Poštansko sanduče dvodelno PS-2 2200
15Poštansko sanduče trodelno PS-3 3300
16Poštansko sanduče četvorodelno PS-4 4400
17Poštansko sanduče petodelno PS-5 5500
18Poštansko sanduče šestodelno PS-6 6600
19Poštansko sanduče horizontalno (cena za jedan pregradak) 1400
20Poštansko sanduče dvorišno 1500
21Oglasna tabla za stambenu zgradu 3500
 KONTEJNERI I KANTE ZA SMEĆE  
22Kontejner za smeće 1,1m3 metalni, pocinkovan, okrugli poklopac33000
23Kontejner za smeće 1,1m3 metalni pocinkovan, sa plastičnim poklopcem35500
24Kontejner plastični 1.1 m3 sa okruglim poklopcem 24500
25Kontejner plastični 1.1m3 sa ravnim poklopcem20700
26Kanta za smeće plastična 120 litara sa poklopcem i točkovima3500
27Kanta za smeće plastična 140 litara sa poklopcem i točkovima3800
28Kanta za smeće plastična 240 litara sa poklopcem i točkovima4900
29Kanta za smeće plastična 360 litara sa poklopcem i točkovima6600
30Stubna kanta 50 litara3200
 PROTIVPOŽARNI APARATI I OPREMA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE 
31Protivpožarni aparat S-1A1250
32Protivpožarni aparat S-2A 1450
33Protivpožarni aparat S-3A1800
34Protivpožarni aparat S-6A2900
35Protivpožarni aparat S-9A3200
36Protivpožarni aparat S-50A22500
37Protivpožarni aparat CO2 od 5 kg6350
38Protivpožarni aparat CO2 od 10 kg16900
39Protivpožarni aparat FE 36 (2 kg) za računarsku tehniku12900
40Ormarić za protivpožarni aparat S-6 sa staklenim vratima i bravicom2400
41Ormarić za protivpožarni aparat S-9 sa staklenim vratima i bravicom2900
 PROTIVPOŽARNO I VARILAČKO ĆEBE  
42Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,5m x 1,5m3000
43Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,8m x 1,8m3500
44Varilačko ćebe 2m x 1m  temperatura 750/100 C 9900
 HIDRANTI NADZEMNI I PODZEMNI 
45Nadzemni hidrant DN 80 (Liveni) jednodelni 24200
46Nadzemni hidrant DN 80 (od inoxa) jednodelni 35750
47Podzemni hidrant 80/75014900
48Kapa za podzemni hidrant 30 kg 4950
49"N" komad (luk sa stopom) Ø 80 4200
 HIDRANTSKI ORMANI I OPREMA  
50Hidrantski ormarić zidni komplet5900
51Orman sa opremom za nadzemni hidrant sa 2 creva16900
52Orman sa opremom za podzemni hidrant sa 2 creva27350
53Crevo "trevira" Ø 52mm L=15m sa "storz" spojkama2600
54Crevo "trevira" Ø 75mm L=15m sa "storz" spojkama5200
55Kosi (ugaoni) ventil 2" sa "storz" spojkom Ø 52mm 1450
56Mlaznica obična Ø 52 mm900
57Mlaznica sa ručkom Ø 52mm2300
58Mlaznica UMZ Ø 52 mm (plastična)2200
59Mlaznica UMZ Ø 25mm (plastična)1300
60Mlaznica sa ručkom Ø 25 mm (niplovana)1690
61Sanduk za pesak 0,33 m38100
62Hidrantski nastavak B/2C (Ø80/2x52mm)8900
63Ključ za nadzemni hidrant1400
64Ključ T za podzemni hidrant1450
65Ključ ABC550
66Ključ C450
67Hidrantski ormarić zidni prazan1750
68Jednokrilni hidrantski orman prazan7500
69Dvokrilni hidrantski orman prazan9000
 VATROGASNE SPOJKE  
70Stabilna spojka Ø 52 mm 370
71Stabilna spojka Ø 52 mm - spoljni navoj 600
72Stabilna spojka Ø 75 mm 640
73Stabilna spojka Ø 75 mm - spoljni navoj900
74Stabilna spojka Ø 110 mm1800
75Stabilna spojka Ø 110 mm - spoljni navoj2190
76Spojka dovodna – usisna Ø 52 mm990
77Spojka dovodna – usisna Ø 75 mm1620
78Slepa spojka Ø 52 mm590
79Slepa spojka Ø 75 mm800
80Slepa spojka Ø 110 mm 1820
81Spojka reducir 75/521300
82Spojka reducir 110/752200
83Usisna korpa Ø 52 mm sa spojkom2480
84Usisna korpa Ø 75 mm sa spojkom 4300
 ZNACI ZAŠTITE, TABLE I NALEPNICE  
85Nalepnica (pvc folija) 100x150mm70
86Nalepnica (pvc folija) 150x150mm140
87Nalepnica (pvc folija) 100x200 mm140
88Nalepnica (pvc folija) 150x200 mm180
89Nalepnica (pvc folija) 200x200 mm210
90Nalepnica (pvc folija) 150x300 mm250
91Nalepnica (pvc folija) 210x300 mm280
92Nalepnica (pvc folija) 300x400 mm360
93Tabla (tvrda plastika 3 mm ) 150x150 mm230
94Tabla (tvda plastika  3 mm ) 100x200 mm230
95Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x200 mm 260
96Tabla (tvrda plastika 3 mm) 200x200 mm300
97Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x300 mm330
98Tabla (tvrda plastika 3 mm) 210x300 mm390
99Tabla (tvrda plastika 3 mm) 300x400 mm650
100Stalak pazi klizavo 1500
 METALNI GARDEROBNI ORMARI  
101Jednodelni metalni garderobni ormar - standardni 8400
102Dvodelni metalni garderobni ormar - standardni 16500
103Jednodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)10500
104Dvodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)18990
 KOLICA SA VITLOM I GUMENIM CREVOM  
105Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 42 mm L=40 metara NA UPIT
106Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 35 mm L=50 metara NA UPIT
107Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 32 mm L=60 metara NA UPIT

 

Na navedene cene zaračunava se 20% PDV.
Cene iz cenovnika su izražene u dinarima i podložne su promenama.
Preuzmite cenovnik ovde.
Beograd 21.10.2019.