You are here

Cenovnik

RB PRVA POMOĆCENA
 (Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji
moraju biti obezbeđeni na radnom mestu...)
 
1Ormarić za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TS1 (Pravilnik čl.8)4500
2Torba za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem TT1 (Pravilnik čl. 8)4300
3Osnovni sadržaj za prvu pomoć TS1 (Pravilnik čl. 8) 3400
 SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU 
 (Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu  zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća) 
4Komplet alata za vanredne situacije  12600
5Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić TS3 (za do 20 zaposlnih)4500
6Komplet za pružanje prve pomoći - torba TT3 (za do 20 zaposlenih)4300
7Priručna apoteka - ormarić TS4 (20-100 zaposlenih) 5400
8Priručna apoteka - torba TT4 (20-100 zaposlenih)5200
9Nosila spasilačka sklopiva sa čeličnim profilima 10500
10Sredstvo za dezinfekciju (gotov rastvor Asepssol 1 % )  1 Litar 180
11Zvučni signali za uzbunu A4 format - TABLA390
12Zvučni signaili za uzbunu A4 format - NALEPNICA 280
 POŠTANSKI SANDUČIĆI  
13Poštansko sanduče jednodelno PS-1 1500
14Poštansko sanduče dvodelno PS-2 2200
15Poštansko sanduče trodelno PS-3 3300
16Poštansko sanduče četvorodelno PS-4 4400
17Poštansko sanduče petodelno PS-5 5500
18Poštansko sanduče šestodelno PS-6 6600
19Poštansko sanduče horizontalno (cena za jedan pregradak) 1500
20Poštansko sanduče dvorišno 1500
21Oglasna tabla za stambenu zgradu 3500
 KONTEJNERI I KANTE ZA SMEĆE  
22Kontejner za smeće 1,1m3 metalni, pocinkovan, okrugli poklopac33000
23Kontejner za smeće 1,1m3 metalni pocinkovan, sa plastičnim poklopcem35500
24Kontejner plastični 1.1 m3 sa okruglim poklopcem 25500
25Kontejner plastični 1.1m3 sa ravnim poklopcem21800
26Kontejner plastični 770 litara sa ravnim poklopcem17500
27Kontejner plastični 660 litara sa ravnim poklopcem16900
28Kanta za smeće plastična 120 litara sa poklopcem i točkovima3750
29Kanta za smeće plastična 140 litara sa poklopcem i točkovima4050
30Kanta za smeće plastična 240 litara sa poklopcem i točkovima5100
31Kanta za smeće plastična 360 litara sa poklopcem i točkovima6900
32Stubna kanta 50 litara3400
 PROTIVPOŽARNI APARATI I OPREMA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE 
33Protivpožarni aparat S-1A1250
34Protivpožarni aparat S-2A 1450
35Protivpožarni aparat S-3A1800
36Protivpožarni aparat S-6A2900
37Protivpožarni aparat S-9A3200
38Protivpožarni aparat S-50A22500
39Protivpožarni aparat CO2 od 5 kg6350
40Protivpožarni aparat CO2 od 10 kg16900
41Protivpožarni aparat FE 36 (2 kg) za računarsku tehniku12900
42Ormarić za protivpožarni aparat S-6 sa staklenim vratima i bravicom2400
43Ormarić za protivpožarni aparat S-9 sa staklenim vratima i bravicom2900
 PROTIVPOŽARNO I VARILAČKO ĆEBE  
44Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,5m x 1,5m3000
45Protivpožarno ćebe - bezazbestno 1,8m x 1,8m3500
46Varilačko ćebe 2m x 1m  temperatura 750/100 C 9900
 HIDRANTI NADZEMNI I PODZEMNI 
47Nadzemni hidrant DN 80 (Liveni) jednodelni 24200
48Nadzemni hidrant DN 80 (od inoxa) jednodelni 35750
49Podzemni hidrant 80/75014900
50Kapa za podzemni hidrant 30 kg 4950
51"N" komad (luk sa stopom) Ø 80 4200
 HIDRANTSKI ORMANI I OPREMA  
52Hidrantski ormarić zidni komplet5900
53Orman sa opremom za nadzemni hidrant sa 2 creva16900
54Orman sa opremom za podzemni hidrant sa 2 creva27350
55Crevo "trevira" Ø 52mm L=15m sa "storz" spojkama2600
56Crevo "trevira" Ø 75mm L=15m sa "storz" spojkama5200
57Kosi (ugaoni) ventil 2" sa "storz" spojkom Ø 52mm 1450
58Mlaznica obična Ø 52 mm900
59Mlaznica sa ručkom Ø 52mm2300
60Mlaznica UMZ Ø 52 mm (plastična)2200
61Mlaznica UMZ Ø 25mm (plastična)1300
62Mlaznica sa ručkom Ø 25 mm (niplovana)1690
63Sanduk za pesak 0,33 m38100
64Hidrantski nastavak B/2C (Ø80/2x52mm)8900
65Ključ za nadzemni hidrant1400
66Ključ T za podzemni hidrant1450
67Ključ ABC550
68Ključ C450
69Hidrantski ormarić zidni prazan1750
70Jednokrilni hidrantski orman prazan7500
71Dvokrilni hidrantski orman prazan9000
 VATROGASNE SPOJKE  
72Stabilna spojka Ø 52 mm 370
73Stabilna spojka Ø 52 mm - spoljni navoj 600
74Stabilna spojka Ø 75 mm 640
75Stabilna spojka Ø 75 mm - spoljni navoj900
76Stabilna spojka Ø 110 mm1800
77Stabilna spojka Ø 110 mm - spoljni navoj2190
78Spojka dovodna – usisna Ø 52 mm990
79Spojka dovodna – usisna Ø 75 mm1620
80Slepa spojka Ø 52 mm590
81Slepa spojka Ø 75 mm800
82Slepa spojka Ø 110 mm 1820
83Spojka reducir 75/521300
84Spojka reducir 110/752200
85Usisna korpa Ø 52 mm sa spojkom2480
86Usisna korpa Ø 75 mm sa spojkom 4300
 ZNACI ZAŠTITE, TABLE I NALEPNICE  
87Nalepnica (pvc folija) 100x150mm70
88Nalepnica (pvc folija) 150x150mm140
89Nalepnica (pvc folija) 100x200 mm140
90Nalepnica (pvc folija) 150x200 mm180
91Nalepnica (pvc folija) 200x200 mm210
92Nalepnica (pvc folija) 150x300 mm250
93Nalepnica (pvc folija) 210x300 mm280
94Nalepnica (pvc folija) 300x400 mm360
95Tabla (tvrda plastika 3 mm ) 150x150 mm230
96Tabla (tvda plastika  3 mm ) 100x200 mm230
97Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x200 mm 260
98Tabla (tvrda plastika 3 mm) 200x200 mm300
99Tabla (tvrda plastika 3 mm) 150x300 mm330
100Tabla (tvrda plastika 3 mm) 210x300 mm390
101Tabla (tvrda plastika 3 mm) 300x400 mm650
102Stalak pazi klizavo 1500
 METALNI GARDEROBNI ORMARI  
103Jednodelni metalni garderobni ormar - standardni 8400
104Dvodelni metalni garderobni ormar - standardni 16500
105Jednodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)10500
106Dvodelni metalni garderobni ormar sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard)18990
 KOLICA SA VITLOM I GUMENIM CREVOM  
107Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 42 mm L=40 metara NA UPIT
108Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 35 mm L=50 metara NA UPIT
109Kolica sa vitlom i gumenim crevom Ø 32 mm L=60 metara NA UPIT

 

Na navedene cene zaračunava se 20% PDV.
Cene iz cenovnika su izražene u dinarima i podložne su promenama.
Preuzmite cenovnik ovde.
Beograd 01.01.2021.