You are here

Znaci za uzbunjivanje

Član 99. Zakona o smanjenju rizika katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama propisuje da znaci za uzbunjivanje moraju biti istaknuti na vidnom mestu u svim javnim ustanovama i drugim javnim mestima.