You are here

Preporuke za nabavku opreme za LUKZ

PREPORUKE ZA NABAVKU OPREME I SREDSTAVA ZA VANREDNE SITUACIJE

PRAVNA LICA SA MANJE OD 20 ZAPOSLENIH

(BEZ LICA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

(SA LICIMA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

1 komplet za pružanje prve pomoći do 20 zaposlenih tip TS-3 (Uredba član 2 tačka 1)

 

1 komplet za pružanje prve pomoći do 20 zaposlenih tip TS-3 (Uredba član 2 tačka 1)

 

/

1 priručna apoteka tip TS-4 na 150 privremeno smeštenih i/ili lica koja borave u objektu (Uredba član 4 tačka 2)

1 komplet alata (lopata, kramp, sekira, čekić (macola), ćuskija, testera za gvožđe, klešta, ispitivač napona)

1 komplet alata (lopata, kramp, sekira, čekić (macola), ćuskija, testera za gvožđe, klešta, ispitivač napona)

sredstva za dezinfekciju (10g ili10 ml deterdženta /1 m2 )

sredstva za dezinfekciju (10g ili10 ml deterdženta /1 m2 )

PRAVNA LICA SA VIŠE OD 20 ZAPOSLENIH

(BEZ LICA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

SA LICIMA KOJA SU PRIVREMENO SMEŠTENA I / ILI BORAVE U OBJEKTU) 

1 priručna apoteka tip TS-4 na 20-100 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

 

1 priručna apoteka tip TS-4 na 20-100 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

1 priručna apoteka tip TS-4 na svakih daljih 200 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

 

1 priručna apoteka tip TS-4 na svakih daljih 200 zaposlenih (Uredba član 4 tačka 2)

 

/

1 priručna apoteka tip TS-4 na 150 privremeno smeštenih i/ili lica koja borave u objektu (Uredba član 4 tačka 2)

1 nosila (na 50 zaposlenih)

 

1 nosila (na 50 zaposlenih)

1 komplet alata (lopata, kramp, sekira, čekić (macola), ćuskija, testera za gvožđe, klešta, ispitivač napona)

1 komplet alata (lopata, kramp, sekira, čekić (macola), ćuskija, testera za gvožđe, klešta, ispitivač napona)

sredstva za dezinfekciju (10g ili10 ml deterdženta /1 m2 )

sredstva za dezinfekciju (10g ili10 ml deterdženta /1 m2 )

Navedena sredstva i opremu dužni su da nabave:

  • Državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave
  • Privredna društva, preduzetnici, druga pravna lica, građani i vlasnici stambenih zgrada
  • Vlasnici odnosno korisnici objekata u kojima rade zaposleni ili se nalazi veći broj ljudi ili u kojima se nalaze takve materije, roba ili sredstva koja predstavljaju određenu opasnost po život i zdravlje ljudi ili koja mogu izazvati nesreću kao npr. u robnim kućama, prodavnicama, ugostiteljskim objektima, tržnim centrima, sportskim objektima, pozorištima, koncertnim dvoranama, arhivima, bibliotekama, diskotekama, proizvodnim halama, predškolskim ustanovama, školama, visokoškolskim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kolektivnim centrima, vojnim i verskim objektima, zdravstvenim ustanovama, železničkim i autobuskim stanicama, aerodromima, ugostiteljsko-turističkim objektima, stanicama za snabdevanje motornih vozila gorivom, skladištima u kojima se čuva građevinski materijal i hemijski proizvodi i drugi lako zapaljivi, otrovni ili eksplozivni materijali, prehrambene, tekstilne i druge robe, servisnim radionicama, đačkim domovima, bioskopima i svim drugim sličnim objektima u kojima rade zaposleni ili se nalazi veći broj ljudi.

E-MAIL

POZOVITE NAS

011.2979.603