You are here

Oprema za prvu pomoć Pravilnik

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS broj 101/05 i 91/15), svaka radna organizacija je u obavezi da poseduje komplete sanitetskog materijala za pružanje prve pomoći.

Ormarić za prvu pomoć (zidna apoteka) ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći moraju se nalaziti u svim radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom. U skladu sa tim nudimo vam sledeće komplete i proizvode:

E-MAIL

POZOVITE NAS

011.2979.603