You are here

Vatrogasni aparati preporuke za nabavku, namena i upotreba

Vatrogasni aparati

"S" aparati za suvo gašenje koriste se za gašenje početnih požara na putničkim i drugim motornim vozilima (S-1, S-2, S-3). Veći aparati (S-6, S-9) za gašenje na teškim transportnim vozilima, industrijskim objektima, magacinskim i radnim prostorijama, stambenim zgradama. Prevozni aparati (S-50 i S-100) koriste se za gašenje početnih požara u rafinerijama, benzinskim pumpama, hemijskoj, tekstilnoj, drvnoj i papirnoj industriji, industrijskim halama, kotlarnicama i skladištima zapaljivog materijala.

CO2 aparti se primenuju za gašenje požara na električnim uredjajima i instalacijama, manjim skladištima i drugim objektima. Prevozni aparati CO2 od 10, 30 i 60 kg upotrebljavaju se za gašenje požara na električnim uredjajima, rafinerijama, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova.

EKO GAS aparati , koriste se za gašenje požara na osetljivoj opremi  u računarskim centrima , kontrolnim sobama i  laboratorijama .Prilikom gašenja ne proizvode temperaturne šokove  i ne ostavljaju nikakve tragove.

AUTOMATSKI aparati za gašenje požara (plafonjere) koriste se za automatsko gašenje požara u prostorijama sa elektronskom opremom, računarima, laboratorijama, lakirnicama, pumpnim stanicama sa tečnim i gasovitim gorivima i sl.

PREPORUKE ZA NABAVKU OPTIMALNOG BROJA PP APARATA

Napomena: Ove preporuke su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti kao osnova za izradu projekata i planova za zaštitu od požara.

U zavisnosti od požarnog opterećenja i površine objekta preporučujemo sledeći broj aparata, a kao jedinični aparat uzima se S-9 ili CO2 od 5 kg.

NISKO POŽARNO OPTEREĆENJE (stambene zgrade, škole, bolnice, hoteli, parkirališta...)

 • 3 kom za 150 m2
 • 4 kom za 150-300 m2
 • 6 kom za 300-500 m2
 • 8 kom za 500-1000 m2
 • 10 kom za 1000-2000 m2
 • 15 kom za 2000-4000 m2
 • 25 kom za 4000-8000 m2
 • 30 kom za 8000-10000 m2

SREDNJE POŽARNO OPTEREĆENJE (metalna industrija, mehaničke radionice, servisi, bioskopi, železničke i autobuske stanice, trgovine nameštajem i sl.)

 • 4 kom za 150 m2
 • 5 kom za 150-300 m2
 • 7 kom za 300-500 m2
 • 10 kom za 500-1000 m2
 • 15 kom za 1000-2000 m2
 • 25 kom za 2000-4000 m2
 • 40 kom za 4000-8000 m2
 • 58 kom za 8000-10000m2

VISOKO POŽARNO OPTEREĆENJE (rafinerije, hemijska industrija, industrija gume, tekstila, prerada drveta, lakirnice, benzinske i plinske stanice i sl)

 • 5 kom za 150 m2
 • 7 kom za 150-300 m2
 • 10 kom za 300-500 m2
 • 15 kom za 500-1000 m2
 • 25 kom za 1000-2000 m2
 • 50 kom za 2000-4000 m2
 • 90 kom za 4000-8000 m2
 • 110 kom za 4000-10000 m2

ZA VOZILA U JAVNOM SAOBRAĆAJU:

 • Putnički automobil - 1 komad S-1 ili S-2
 • Kombi vozilo - 1 komad S-2
 • Autobus do 21 sedišta - 2 komada S-2
 • Autobus od 21-50 sedišta - 1 komad S-2 i 1 komad S-6
 • Autobus preko 50 sedišta - 2 komada S-6
 • Teretno vozilo do 2,5 t - 1 komad S-2
 • Teretno vozilo od 2,5 t do 5 t - 1 komad S-6
 • Teretno vozilo od 5-10 t - 1 komad S-6
 • Teretno vozilo preko 10 t - 2 komada S-6
 • Specijalna vozila - 1-3 komada S-9

E-MAIL

POZOVITE NAS

011.2979.603