You are here

Osnovni sadržaj za prvu pomoć TS1 (Pravilnik čl. 8)

Osnovni sadržaj za pružanje prve pomoći (Pravilnik, čl. 8) (za ormarić za prvu pomoć ili prenosivu torbu)
3400.00 RSD

Broj kompleta prve pomoći koje je potrebno nabaviti prema broju zaposlenih:

  • za poslovne lokacije do 20 zaposlenih - 1 komplet za prvu pomoć
  • za poslovne lokacije od 20 - 100 zaposlenih - 2 kompleta za prvu pomoć
  • dalje, na svakih 100 zaposlenih - još po jedan komplet za prvu pomoć

Sadržaj kompleta za prvu pomoć definisan je članom 8. Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ("Službeni glasnik RS" broj 109/2016 od 31.12.2016. godine) koji je stupio na snagu 07.januara 2017.godine.

Osnovni sadržaj za pružanje prve pomoći TS1 (Pravilnik, čl. 8)

1.

Sterilna kompresa od gaze - pojedinačno pakovanje 10x10cm

5 kom.

2.

Sterilna gaza 1/4m - pojedinačno pakovanje 80x25cm

5 kom.

3.

Sterilna gaza 1/2m - pojedinačno pakovanje 80x50cm

5 kom.

4.

5 kom. sterilna gaza 1m - pojedinačno pakovanje 80x100cm

5 kom.

5.

Kaliko zavoj 10cmx5m

5 kom.

6.

Kaliko zavoj 8cmx5m

5 kom.

7.

Lepljivi flaster na koturu 2,5cmx5m

2 kom.

8.

Kutija lepljivog flastera sa jastučićem

1 kom.

9.

Trougla marama veličine 100x100x140cm

5 kom.

10.

Igla sigurnica

5 kom.

11.

Makaze sa zaobljenim vrhom

1 kom.

12.

Rukavice za jednokratnu upotrebu

5 pari

13.

Pamučna vata 100gr.

2 kom.

14.

Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100ml

1 kom.

15.

Specifikacija sadržaja

1 kom.

16.

Uputstvo za pružanje prve pomoći

1 kom.

Utrošena sredstva i oprema iz zidnog ormarića i prenosive torbe moraju se dopuniti odmah!

Šifra proizvoda: 
208
Ostali proizvodi iz ove kategorije: